Søkelys

En norsk ridderorden

Da svenskene rykket inn og overtok etter danskene i 1814, førte de også med seg en skikk som hadde vært litt på hell under det danske regimet: En voldsom interesse for medaljer og ordener. Svenskekongen […]

Politikken

Stortingets åpning 5. juli 1815

5. juli ble det første ordentlige storting offisielt åpnet. Regjeringens forhold til Stortinget var også forholdsvis uavklart, men denne onsdagen kom stattholderen og statsrådene til Stortingets møtesal på Katedralskolen. Halv tolv på formiddagen ankom den […]

Politikken

Hanekyllinger på Stortinget

På de første stortingssamlingene etter 1814 hadde representantene ikke helt funnet ut av takt og tone, så det gikk ganske hardt for seg i debattene av og til. Her er en stemningsrapport fra januar 1816. […]