Sakene

– Garnisonslivet er en ulykkelig skole

På Eidsvoll hadde representantene vedtatt et ganske radikalt prinsipp i 1814, nemlig at alle borgere, uansett stand, skulle avtjene verneplikt. Men hvordan dette skulle skje, hadde Riksforsamlingen overlatt til Stortinget å avgjøre. Gjennom århundrene var […]