Stortinget for 100 år siden

Finansdebatten.

Aftenposten, 17.3.1916: Gaarsdagens finansdebat var kort. Men har sin store betydning. Det blev fastslaaet i samstemmige udtalelser fra alle sider, at vor finansielle stilling i virkeligheden er meget alvorlig og at den i en nær […]