Møre og Romsdal

Ole Schares gode Navn og Rygte

Ole Schare, byfogden som representerte Kristiansund og Molde på Stortinget 1815-16, kom senere nokså uheldig ut av det. Han råket ut for en sak som «angik Scharres gode Navn og Rygte», og årsaken var en […]