Sakene

– Garnisonslivet er en ulykkelig skole

På Eidsvoll hadde representantene vedtatt et ganske radikalt prinsipp i 1814, nemlig at alle borgere, uansett stand, skulle avtjene verneplikt. Men hvordan dette skulle skje, hadde Riksforsamlingen overlatt til Stortinget å avgjøre. Gjennom århundrene var […]

Sakene

Sjørøverne og flagget

I desember 1815 behandlet Stortinget en sak som vakte sterke følelser, men der selv høystemte patrioter måtte innse at praktiske og økonomiske realiteter måtte veie tyngre. I januar kom en påminnelse om hva det handlet […]

Sakene

Kriminalreformen i 1815

I 1815 var det fremdeles Christian V’s norske lov fra 1687 som gjaldt på kriminalfeltet, og kongen hadde vært uvanlig spesifikk når det kom til straffeutmålingen. Den som forgrep seg på en kvinne i kongens […]

Politikken

En satans støy med prestene

«Med prestene har der på Stortinget vært en satans støy. De ville med all makt ha deres lønninger forhøyet, men dette har, all deres djervhet til tross, ikke lyktes dem», skrev Wollert Konow til sin […]

Sakene

Den vrange fossen

Selv om det var de store konstitusjonelle spørsmålene som sto i sentrum for de politiske begivenhetene, var det også plass til representantenes egne lokale saker på de første stortingene. Et godt eksempel er Vrangfoss-saken, som […]

Sakene

Stortingspresidentens stasdrakt

Den nye stortingspresidenten, Olemic Thommessen, står midt i en solid tradisjon når han velger å iføre seg en stasdrakt fra 1700-tallet under åpningen av Stortinget. Som representant for Oppland, eller Christians Amt som det het før, […]