Politikken

Der har jeg for min skitne munn…!

Etter at den høytidelige åpningen av Stortinget var unnagjort, var det tid for prosaiske utfordringer igjen. Den første var å fordele representantene i lagting og odelsting. Eidsvollsforsamlingen hadde etablert et tokammersystem, men da ordningen skulle […]

Politikken

Hanekyllinger på Stortinget

På de første stortingssamlingene etter 1814 hadde representantene ikke helt funnet ut av takt og tone, så det gikk ganske hardt for seg i debattene av og til. Her er en stemningsrapport fra januar 1816. […]

Prosedyrene

Falsens fullmakt

I dag er det 200 år siden Christian Magnus Falsen ble valgt som representant til det første stortinget. Men det var jammen bare så vidt. Det vil si – selve valget var det ingen tvil […]

Folkeliv

Unionen krevde nye (uni)former

Unionen med Sverige krevde nye formaliteter. I 1815 kom det nye uniformsvesenet til Norge. Helt ukjent med uniformer hadde man ikke vært i Norge heller, men nå ble det et helt annet regime. Det begynte […]

Prosedyrene

Den gamle stortingssalen

Bygningen som vi kjenner som Stortinget ble reist først på 1860-tallet. De første 40 årene møttes stortingsrepresentantene i Katedralskolens lokaler i Dronningens gate 15. Denne gamle salen er gjenreist på Folkemuseet i Oslo, rett innenfor […]

Prosedyrene

«I Departementet bestilte jeg ikke stort…»

«En af de første Bekymringer der mødte Regjeringsraadet, var at skaffe Regjeringskontorerne et nogenlunde brugbart Personale», heter det i boken som ble utgitt i 1914 om sentraladministrasjonen i forbindelse med hundreårsjubileet. Statsminister Erna Solberg overtar et […]