Folkeliv

Unionen krevde nye (uni)former

Unionen med Sverige krevde nye formaliteter. I 1815 kom det nye uniformsvesenet til Norge. Helt ukjent med uniformer hadde man ikke vært i Norge heller, men nå ble det et helt annet regime. Det begynte […]

Prosedyrene

Den gamle stortingssalen

Bygningen som vi kjenner som Stortinget ble reist først på 1860-tallet. De første 40 årene møttes stortingsrepresentantene i Katedralskolens lokaler i Dronningens gate 15. Denne gamle salen er gjenreist på Folkemuseet i Oslo, rett innenfor […]

Politikken

Var Carsten Anker en kuppmaker?

Hva med Carsten Anker? Han som eide Eidsvoll der grunnlovsmennene var samlet mens verten var i London som den ferske norske statens utsending – i realiteten Norges første utenriksminister? Etter et langt og traumatisk år […]

Sakene

Den vrange fossen

Selv om det var de store konstitusjonelle spørsmålene som sto i sentrum for de politiske begivenhetene, var det også plass til representantenes egne lokale saker på de første stortingene. Et godt eksempel er Vrangfoss-saken, som […]

Prosedyrene

«I Departementet bestilte jeg ikke stort…»

«En af de første Bekymringer der mødte Regjeringsraadet, var at skaffe Regjeringskontorerne et nogenlunde brugbart Personale», heter det i boken som ble utgitt i 1914 om sentraladministrasjonen i forbindelse med hundreårsjubileet. Statsminister Erna Solberg overtar et […]

Sakene

Stortingspresidentens stasdrakt

Den nye stortingspresidenten, Olemic Thommessen, står midt i en solid tradisjon når han velger å iføre seg en stasdrakt fra 1700-tallet under åpningen av Stortinget. Som representant for Oppland, eller Christians Amt som det het før, […]