Sakene

– Garnisonslivet er en ulykkelig skole

På Eidsvoll hadde representantene vedtatt et ganske radikalt prinsipp i 1814, nemlig at alle borgere, uansett stand, skulle avtjene verneplikt. Men hvordan dette skulle skje, hadde Riksforsamlingen overlatt til Stortinget å avgjøre. Gjennom århundrene var […]

Sakene

Sjørøverne og flagget

I desember 1815 behandlet Stortinget en sak som vakte sterke følelser, men der selv høystemte patrioter måtte innse at praktiske og økonomiske realiteter måtte veie tyngre. I januar kom en påminnelse om hva det handlet […]

Talene

17. mai – den 4. november

I november 1815 feiret man ettårsdagen for den nye unionen mellom Norge og Sverige. Det vil si – det var svenskene som feiret. Nordmennene forholdt seg noe mer nøkternt: : «I morgen blir det stor […]

Talene

Christies gullpokal

Hans Nansen var en både fargerik og kunnskapsrik politiker, men for dagens parlamentariske ledere ville det vært et mareritt å ha ham i stortingsgruppa. Nansen var så utspekulert at han ved enkelte anledninger utmanøvrerte seg […]

Politikken

Der har jeg for min skitne munn…!

Etter at den høytidelige åpningen av Stortinget var unnagjort, var det tid for prosaiske utfordringer igjen. Den første var å fordele representantene i lagting og odelsting. Eidsvollsforsamlingen hadde etablert et tokammersystem, men da ordningen skulle […]

Politikken

Stortingets åpning 5. juli 1815

5. juli ble det første ordentlige storting offisielt åpnet. Regjeringens forhold til Stortinget var også forholdsvis uavklart, men denne onsdagen kom stattholderen og statsrådene til Stortingets møtesal på Katedralskolen. Halv tolv på formiddagen ankom den […]

Politikken

Verre enn å vrøvle med striler…

I dag var det samling i den faste lovkomiteen – altså 12. juni for 200 år siden – og den pliktoppfyllende, men selvironiske Wilhelm F.K. Christie sukket oppgitt over tingenes tilstand. Komiteen var blitt nedsatt […]

Folkeliv

Drastisk lovforslag om uekte barn

At barn ble født utenfor ekteskapet forekom jo også i 1815, men det var ikke noe man så lett på. Prosten på Nordmøre, Lars Lund Finckenhagen, visste imidlertid råd: Alle som fikk barn utenfor ekteskap […]