No Picture
Selskapeligheter

Skaal for Fraværende Koner og Børn!

Slottspresten Claus Pavels spilte en sentral rolle i selskapslivet i Christiania. Interessert i politikk var han også, og han pleide omgang med mange av representantene på Stortinget. 19. september hadde han invitert en hel gjeng […]

No Picture
Folkeliv

Fru Dannemand i unåde

Eiler Hagerup Schiøtz møtte for Stavanger på det første ordentlige storting (1815-16). Han var ganske aktiv, men ikke blant de mest sentrale representantene. Vi kjenner ham best gjennom brevene han skrev hjem til sin svigerfar, […]