Kultur

Anonym personsjikane

Medietilbudet i Christiania var begrenset i 1815. Tre aviser kom ut en eller flere ganger i uken – Rigstidende, Intelligensseddelen og Nationalbladet. Rigstidende var en halvoffisiell avis, redigert av folk med nær tilknytning til regjeringsapparatet. […]

Folkeliv

Christianias portrettmaler

Det var mangt å se for en tilreisende til den nye hovedstaden, og et opplagt punkt på programmet for en mann som Wilhelm F.K. Christie var å besøke atelieret til portrettmaleren Jacob Munch, som hadde […]