Kultur

Anonym personsjikane

Medietilbudet i Christiania var begrenset i 1815. Tre aviser kom ut en eller flere ganger i uken – Rigstidende, Intelligensseddelen og Nationalbladet. Rigstidende var en halvoffisiell avis, redigert av folk med nær tilknytning til regjeringsapparatet. […]

Folkeliv

En stusslig aften i Christiania

St.Hans-aften 1815 befant Wilhelm F.K. Christie seg i Christiania. Det ble en stusslig feiring: «Min hu står enda mer enn vanlig til Bergen», skrev han i dagboken. «Vi promenerte litt ut blant publikum, som egentlig […]

Folkeliv

Drastisk lovforslag om uekte barn

At barn ble født utenfor ekteskapet forekom jo også i 1815, men det var ikke noe man så lett på. Prosten på Nordmøre, Lars Lund Finckenhagen, visste imidlertid råd: Alle som fikk barn utenfor ekteskap […]

Folkeliv

Christianias portrettmaler

Det var mangt å se for en tilreisende til den nye hovedstaden, og et opplagt punkt på programmet for en mann som Wilhelm F.K. Christie var å besøke atelieret til portrettmaleren Jacob Munch, som hadde […]

Folkeliv

Strax ved ham, despotens mann!

Personsjikane var like vanlig på det første stortinget som i dagens politikk, og helst skulle det være anonymt. Den store forskjellen fra datidens anonyme personangrep til dagens nett-troll var at også ofrene var anonyme. I […]

Folkeliv

Unionen krevde nye (uni)former

Unionen med Sverige krevde nye formaliteter. I 1815 kom det nye uniformsvesenet til Norge. Helt ukjent med uniformer hadde man ikke vært i Norge heller, men nå ble det et helt annet regime. Det begynte […]