Stortinget for 100 år siden

Finansdebatten.

Aftenposten, 17.3.1916: Gaarsdagens finansdebat var kort. Men har sin store betydning. Det blev fastslaaet i samstemmige udtalelser fra alle sider, at vor finansielle stilling i virkeligheden er meget alvorlig og at den i en nær […]

Stortinget for 100 år siden

Storthingsbrødre

Aftenposten 6.11.1915: I det nye storthing er der indvalgt to brødrepar – et fra Smaalenene og et fra Hedemarken. Fra Smaalenene kommer lagthingspræsident G.A. Jahren fra Rygge og gaardbruger K. F. Jahren fra Tune. Parret […]

Stortinget for 100 år siden

De nye storthingspræsidenter.

Aftenposten 5.11.1915: Odelthingspræsident Mowinckel vil antagelig være sikker paa at blive valgt, hvis han selv ønsker det. Men han maa da opgive sin tidligere stilling som formand i jernbanekomiteen. Denne indflydelsesrige stilling har han sat […]