Finansdebatten.

Johan Ludwig Mowinckel var stortingspresident i 1916. (Foto: Anders Beer Wilse)
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aftenposten, 17.3.1916: Gaarsdagens finansdebat var kort.
Men har sin store betydning.
Det blev fastslaaet i samstemmige udtalelser fra alle sider, at vor finansielle stilling i virkeligheden er meget alvorlig og at den i en nær fremtid kan blive bekymringsfuld.
Der har i den senere tid gjort sig gjældende inden almenheden og til dels ogsaa indenfor Stortinget en vis tilbøielighed til at tro, at nu faar staten ind saa forfærdlig mange penge gjennem krigskonjunkturskatten og andre sakket, at det ikke længer er saa nøie med nogle nye udgifter fra og til.
Gjennem denne sorgløshed blev der slaaet en pæl igaar. […]
Der blev fra alle sider fremholdt nødvendigheden af at faa en samlet oversigt over de extraordinære indtægter og udgifter, for at ikke alle disse store beløb skal blive liggende og flyde paa det uvisse – udenfor alle budgetter.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Comments

comments