Julequiz

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Velkommen til en liten quiz om Stortingets historie. Du får ti spørsmål der du skal velge ett av tre svaralternativer for hvert spørsmål. Du har 180 sekunder på deg fra du trykker på knappen der det står "Neste".

1) Hva er Fremskrittspartiets opprinnelige navn?
2) Hva het utbrytergruppen som Carl I. Hagen ledet i 1974?
3) Hva er den høyeste oppslutningen Arbeiderpartiet har hatt i et stortingsvalg?
4) Ved hvilket valg skjedde det?
5) Hvilke partier var med i Kåre Willochs første regjering?
6) Hvilket amt representerte Ole Bjørnsen?
7) Hvem overtok som statsminister etter Trygve Bratteli i 1972?
8) Når ble det første sametingsvalget avholdt?
9) Når møtte Jørgen Young på Stortinget første gang?
10) Når ble CJ Hambro valgt som stortingspresident første gang?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Comments

comments