Sakene

Sjørøverne og flagget

I desember 1815 behandlet Stortinget en sak som vakte sterke følelser, men der selv høystemte patrioter måtte innse at praktiske og økonomiske realiteter måtte veie tyngre. I januar kom en påminnelse om hva det handlet […]

lansering

Boklansering 8. desember

«Nordens napolitanere» er fortellingen om et politisk drama i den lille norske hovedstaden i 1821. Kongen var så opprørt over trassige norske politikere at han anla en militær øvingsleir utenfor Christiania mens Stortinget satt samlet. […]

Talene

17. mai – den 4. november

I november 1815 feiret man ettårsdagen for den nye unionen mellom Norge og Sverige. Det vil si – det var svenskene som feiret. Nordmennene forholdt seg noe mer nøkternt: : «I morgen blir det stor […]

Stortinget for 100 år siden

Storthingsbrødre

Aftenposten 6.11.1915: I det nye storthing er der indvalgt to brødrepar – et fra Smaalenene og et fra Hedemarken. Fra Smaalenene kommer lagthingspræsident G.A. Jahren fra Rygge og gaardbruger K. F. Jahren fra Tune. Parret […]

Søkelys

En norsk ridderorden

Da svenskene rykket inn og overtok etter danskene i 1814, førte de også med seg en skikk som hadde vært litt på hell under det danske regimet: En voldsom interesse for medaljer og ordener. Svenskekongen […]

Stortinget for 100 år siden

De nye storthingspræsidenter.

Aftenposten 5.11.1915: Odelthingspræsident Mowinckel vil antagelig være sikker paa at blive valgt, hvis han selv ønsker det. Men han maa da opgive sin tidligere stilling som formand i jernbanekomiteen. Denne indflydelsesrige stilling har han sat […]