Ole Bjørnsen – «en prest i sin opplysning»

Ole Bjørnsen
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Bonden og kirkesangeren Ole Bjørnsen ble valgt som en av to representanter fra Bratsberg amt – altså Telemark – i 1815. Han markerte seg raskt som en av de mest taleføre bonderepresentantene, og det er synd han ikke fikk flere sjanser før han dukket opp igjen i 1836. Da satt han to perioder til før tiden løp helt fra ham.

Ole Bjørnsen (1783-1844) var født i Lårdal i øvre Telemark. Han var en evnerik fyr som raskt ble oppdaget av lærer og prest. Da han var 19 år fikk han anledning til å reise til Kristiansand for å gå et åtteukers lærerseminar under den myndige biskop Hansens ledelse. Vel hjemme i Kviteseid ble Ole Bjørnsen innsatt som skoleholder i Kviteseid hovedsogn, og ble sittende i denne posisjonen 17-18 år. I 1808 fikk Bjørnsen også stilling som klokker og kirkesanger. Etter hvert kjøpte han egen gård og slo seg opp som bonde.

Det går ikke an å skrive historien om Ole Bjørnsen uten å nevne Zetlitz-kretsen. Sammen med sin gode og jevnaldrende venn, storbonden Ole Blom, var Bjørnsen de nærmeste venner og svirebrødre av dikterpresten Jens Zetlitz, som tilbrakte sine siste 10 år som sogneprest i Kviteseid fra 1811. Av Zetlitz lærte bøndene seg å skrive dikt, og både Bjørnsen og Blom ble etter hvert habile poeter. Zetlitz publiserte faktisk flere dikt av Bjørnsen i sin andre utgave av «Sange for den norske Bondestand», og Bjørnsen skrev også flere politisk motiverte dikt.

Historien om Ole Bjørnsen slutter ikke i 1816. Vel hjemme i Kviteseid fortsatte han å gripe de mulighetene som bød seg. Han påtok seg verv som forlikskommissær og lensmann i Nissedal, kornmagasinstyrer og poståpner, og til sist ordfører i Kviteseid. Først i 1836 vendte han tilbake til Stortinget, der han var representant til og med 1842. I disse årene markerte han seg blant annet som en forkjemper for å fjerne konventikkelplakaten og for jødenes adgang til riket, der han skilte lag med sine bondekolleger på tinget. Henrik Wergeland omtalte ham i rosende ordelag: “En prest i sin opplysning og i sin tenkemåte. Når hans røst har lydt, har det alltid vært for en sak, som har gjort hans humanisme ære.”

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Comments

comments

About Gunnar Bolstad (2 Articles)
Gunnar Bolstad er historiker og har de siste årene særlig jobbet med norsk historie rundt 1814. Han driver historiebloggene www.stortingshistorie.no og www.oslohistorie.no
UA-43749939-1