Ole Bjørnsen – «en prest i sin opplysning»

Ole Bjørnsen
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Bonden og kirkesangeren Ole Bjørnsen ble valgt som en av to representanter fra Bratsberg amt – altså Telemark – i 1815. Han markerte seg raskt som en av de mest taleføre bonderepresentantene, og det er synd han ikke fikk flere sjanser før han dukket opp igjen i 1836. Da satt han to perioder til før tiden løp helt fra ham.

Ole Bjørnsen (1783-1844) var født i Lårdal i øvre Telemark. Han var en evnerik fyr som raskt ble oppdaget av lærer og prest. Da han var 19 år fikk han anledning til å reise til Kristiansand for å gå et åtteukers lærerseminar under den myndige biskop Hansens ledelse. Vel hjemme i Kviteseid ble Ole Bjørnsen innsatt som skoleholder i Kviteseid hovedsogn, og ble sittende i denne posisjonen 17-18 år. I 1808 fikk Bjørnsen også stilling som klokker og kirkesanger. Etter hvert kjøpte han egen gård og slo seg opp som bonde.

Det går ikke an å skrive historien om Ole Bjørnsen uten å nevne Zetlitz-kretsen. Sammen med sin gode og jevnaldrende venn, storbonden Ole Blom, var Bjørnsen de nærmeste venner og svirebrødre av dikterpresten Jens Zetlitz, som tilbrakte sine siste 10 år som sogneprest i Kviteseid fra 1811. Av Zetlitz lærte bøndene seg å skrive dikt, og både Bjørnsen og Blom ble etter hvert habile poeter. Zetlitz publiserte faktisk flere dikt av Bjørnsen i sin andre utgave av «Sange for den norske Bondestand», og Bjørnsen skrev også flere politisk motiverte dikt.

Historien om Ole Bjørnsen slutter ikke i 1816. Vel hjemme i Kviteseid fortsatte han å gripe de mulighetene som bød seg. Han påtok seg verv som forlikskommissær og lensmann i Nissedal, kornmagasinstyrer og poståpner, og til sist ordfører i Kviteseid. Først i 1836 vendte han tilbake til Stortinget, der han var representant til og med 1842. I disse årene markerte han seg blant annet som en forkjemper for å fjerne konventikkelplakaten og for jødenes adgang til riket, der han skilte lag med sine bondekolleger på tinget. Henrik Wergeland omtalte ham i rosende ordelag: “En prest i sin opplysning og i sin tenkemåte. Når hans røst har lydt, har det alltid vært for en sak, som har gjort hans humanisme ære.”

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Comments

comments

Om Gunnar Bolstad 2 artikler
Gunnar Bolstad er historiker og har de siste årene særlig jobbet med norsk historie rundt 1814. Han driver historiebloggene www.stortingshistorie.no og www.oslohistorie.no