Folkeliv

Unionen krevde nye (uni)former

Unionen med Sverige krevde nye formaliteter. I 1815 kom det nye uniformsvesenet til Norge. Helt ukjent med uniformer hadde man ikke vært i Norge heller, men nå ble det et helt annet regime. Det begynte […]