– Kjærlighet til fedrelandet bør komme gjennom morsmelken!

Jørgen Aall ble valgt for Skien og Porsgrunn.
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

I 1814 sto de store konstitusjonelle spørsmål på dagsorden – selvstendighet og maktfordelingsprinsipper – men jammen rakk de å diskutere en del andre ting også, blant annet spørsmålet om nasjonaloppdragelsen.

Jørgen Aall fra Porsgrunn var en av de ivrigste pådriverne:

«Kjærlighed til Fædrenelandet bør flyde igjennem Barnets Aarer ved Moderens Mælk; denne Kjærlighed bør udgjøre Grundvesenet for hans Tilværelse.»

Nasjonaloppdragelsen burde også innbefatte obligatorisk gymnastikkundervisning i skolen, mente Jørgen. Hør bare:

«Legemsøvelser tjener til at udelukke Ørkesløshed og Kiedsomhed, naar Hvile fra Forstands-Arbeider vorder Ynglingen lang, og Trang til Beskæftielse ulmer hemmeligen i hans fyrige Barm.»

Jørgen Aall var nemlig bekymret for hva det kunne føre til om ungdommen ikke hadde nok å henge fingrene i:

«Da skal han intet Øieblik finde til overs for Døsighed og det farlige Hang til svækkende Nydelse, som denne leder til. Glad skal han ile til de muntre Lag, hvor Smidighed og Kraft skulde stride med hinanden om Ærespalmen.»

Jørgen Aall møtte både på Eidsvoll og så på stortingene høsten 1814 og i 1815-16. Han var ikke blant de mest sentrale politikerne, men rakk å gjøre seg bemerket gjennom flere taler – som stortingsgalleristen Claus Pavels vennlig noterte (og dette var godt ment): «mange lange og enthusiastiske Taler om alt, hvad der laa indenfor hans Kundskabskreds».

Bror Jacob Aall var også glad i Jørgen, men noterte at han kunne ha en tendens til å tale i «en alt for luxurieus – stundom endog lidt svulstig – Stiil til at blive forstaaet af alle.»

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Comments

comments

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*